Welkom bij Hofstad 2000 Calculaties

Het slagen van een bouwproject is niet alleen afhankelijk van de uitvoering van het project. Zeker zo belangrijk, ook voor de uitvoering, is een goede voorbereiding.

Deze voorbereiding start in de meeste gevallen bij het financieel inzichtelijk maken van de plannen. Dit kan zijn in de schetsontwerpfase of verderop in het ontwerpproces door het toesten van de budgetten of een begroting bij een volledig uitgewerkt plan.

Goed financieel inzicht in een project is vanzelfsprekend van belang voor het uitbrengen van offertes en aannemen van nieuw werk of het nu gaat om een aanbesteding of niet.

WELKOM

Ook tijdens de uitvoering en zelfs erna blijft een goed inzicht in de kosten een rol spelen bij het uiteindelijke resultaat. Denk hierbij aan de kosten voor meer-minderwerk een een inzicht in de werkelijk gemaakte kosten door nacalculatie.

Hoe klein of groot een bouwproject ook is, bouwkosten zijn altijd een belangrijke schakel in het bouwproces. Hofstad 2000 Calculaties zorgt voor een helder overzicht van de bouwkosten door het maken van kostenramingen en begrotingen ...om op te bouwen!!